Garantie produse

Garantie produse

Aparatele I CAN SEE sunt fabricate cu deosebita grija, inainte de livrare acestea sunt supuse unui control sever al calitatii. in cazul in care totusi aparatul dvs. aflat in perioada de garantie prezinta un defect de fabricatie, puteti apela la dreptul de garantie si service in cadrul firmei de la care ati achizitionat aparatul dvs. I CAN SEE.

CONDITII DE GARANTIE

1. Drepturile consumatorului sunt conforme cu prevederile Legii Nr. 449/2003 si 0G21/1 992 cu completarile si modificarile ulterioare, republicata, precum si cu modificarile introduse de OUG1 74/2008. Aceste drepturi nu sunt afectate prin garantia oferita. Declaram pe proprie raspundere ca produsul facturat corespunde declaratiei de conformitate si documentatiei de executie a fabricantului si standardelor romanesti, conform buletinelor de testare emise de laboratoarele specializate.

2. Durata medie de utilizare a produselor este de 5 ani de la data achizitionarii. Pe aceasta perioada cumparatorul beneficiaza, in afara perioadei de garantie, de service post-garantie pentru repararea produsului, contra cost, cu piese de schimb originale.

3. Terrnenul legal de garantie de conformitate este de 24 de luni de la data achizitiei pentru persoane fizice. Pentru persoane juridice, termenul de garantie este de 12 luni de la data de achizitie.

4. In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, ca masura reparatorie, in primul rand repararea produsului sau in situatia cand aceasta nu este posibila, inlocuirea acestuia, in fiecare caz fara plata, exceptand situatia in care solicitarea este imposibila sau disproportionata.

5. Se considera ca produsele sunt in conformitate eu contractul de vanzare-cumparare daca:
a) corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;
b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip;
d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului.

6. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor ( telecomenzi, mouse etc.), a consumabilelor (alimentatoare, surse etc.) si a subansamblelor casabile ce intra in componenta produsulul achizitionat (manere, mufe, butoane de plastic etc.).

7. Deteriorarile de genul zgarieturi, socuri, deformari, rupturi etc. ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunostinta vanzatorului in momentul achizitionarii produsului NU fac obiectul garantiei.

8. Repararea sau inlocuirea produsului va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp si nu poate depasi 30 zile de la data la care consumatorul a anuntat defectarea produsului. 

9. in cadrul termenului de garantie, producatorul repara, inlocuieste sau restituie contravaloarea produsului, in aceasta ordine, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale, fara niciun cost din partea consumatorului.

10. inlocuirea in perioada de garantie a unui produs se face numai in baza actului de constatare emis de I CAN SEE Romania, in care se mentioneaza ca produsul nu poate fi reparat. Produsele noi care inlocuiesc produsele defecte in perioada de garantie beneficiaza de aceleasi conditii de garantie ca produsul initial.

11. in cazul solicitarilor de reparatie in cadrul termenului de garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte Certificatul de Garantie impreuna cu factura de cumparare a produsului in original. Garantia este asigurata de unitatea service autorizata pentru efectuarea acestui tip de interventie.

Totodata in momentul solicitarii reparatiei, cumparatorul va preda produsul unitatii de service in ambalajul corespunzator, pentru a se evita eventualele defectiuni la transport / deteriorari suplimentare.

12. Defectiunile cauzate de expunere la umiditate, foc/ temperaturi necorespunzatoare, precum si cele cauzate de scurt circuite, nu fac obiectul garantiei.

PIERDEREA GARANTIEI

Produsul achizitionat pierde garantia in momentul constatarii oricareia dintre situatiile de mai jos:
a) Neprezentarea in momentul solicitarii reparatiei a documentelor ce dovedesc garantia produsului, respectiv certificatul de garantie in original completat corect si in totalitate precum si factura fiscala/bonul fiscal in original cu care a fost achizitionat produsul;
b) Nerespectarea de catre consumator a conditiilor de transport, manipulare, instalare/montare, utilizare, intretinere si depozitare prevazute in manualul de utilizare si despre care consumatorul a luat la cunostinta;
c) Nerespectarea parametrilor din manualul de utilizare: tensiune electrica, temperatura mediului ambiant etc.;
d) La constatarea de catre tehnicianul de service ca defectul anuntat este in exclusivitate produs din vina consumatorului;
e) in situatia in care asupra produsulul in garantie se actioneaza in vederea repararii de catre persoane/ firme neautorizate de producator sa presteze activitati de service pentru acest produs;
f) in cazul utilizarii produsului in alt regim de folosire decat cel pentru care a fost proiectat si realizat;
g) in cazul modificarii produsului de catre persoane neautorizate de producator;
h) in situatia desigilarii sau a schimbarii neautorizate a starii originale a produsului, stocarii sau instalarii in conditii improprii de mediu, expuneri la substante chimice corozive, caderi, depozitare, expuneri la temperaturi ce pot deteriora produsul etc.;
i) lipsa sau deteriorarea etichetei de identificare a produsului;
 

Atentie!

Protejati eticheta pe care sunt inscrise modelul / tipul si seria aparatului.

Lipsa sau deteriorarea acestei etichete duce la pierderea garantiei.

Totodata clientul va suporta costurile unitatii de service in cazul oricarei solicitari nefondate cum ar fi defectiuni datorate: utilizarii / transportului/ manipularii/ depozitarii necorespunzatoare;

In cazul solicitarii de reparatie, aparatele se trimit catre unitatea de service numai impreuna cu accesoriile si in ambalaj corespunzator.

Verificati completarea corecta si in totalitate a certificatului de garantie.

Se recomanda utilizarea accesoriilor si consumabilelor I CAN SEE.

 

Contact serviciu tehnic: 0723 50 69 10 
Contact vanzari: 0751 CAMERE
                           0751 22 63 73

Fax: 0341 / 81 . 52. 51
E-mail: office@icansee.ro
Vanzari: vanzari@icansee.ro
Tehnic: tehnic@icansee.ro

Adresa 
Str. Sabinelor nr. 36, sector 5, Bucuresti